Organisatie

Organisatie – Stichting De Ooievaart

De organisatie, Stichting de Ooievaart, is in 2003 ontstaan als een positief buurtprotest. Een drietal initiatiefnemers wilde laten zien hoe mooi Den Haag is vanaf het water, en hoe belangrijk is om dit te behouden voor onze kleinkinderen.

Mauritskade - De Ooievaart - Rondvaart Den HaagStichting De Ooievaart werd opgericht met als primair doel om in samenwerking met de gemeente de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de grachten te verbeteren. De Ooievaart doet dit onder meer door rondvaarten te organiseren.

Deze rondvaarten worden bemand door enthousiaste vrijwilligers, die op hun inspirerende wijze de schoonheid en historie van de fraaie Haagse grachten uitdragen.

De Ooievaart maakt door de rondvaarten de Haagse grachten toegankelijk voor het brede publiek.
Inmiddels worden er jaarlijks meer dan 35.000 toeristen met de meerdere open boten over de grachten rondgevaren.

Voorheen bestond dit publiek vrijwel alleen uit mensen van de regio Haaglanden. Tegenwoordig zien wij ook een steeds grotere toeloop toeristen van buiten de regio en ontvangen wij een toenemend aantal internationale gasten aan boord.

Wij zijn er trots op dat het aantal passagiers dat De Ooievaart jaarlijks rondvaart alleen maar toeneemt.

Door alle bedrijvigheid rond de boten is de veiligheid en leefbaarheid in dit gedeelte van de stad enorm toegenomen. De aanvankelijke missie van de Ooievaart is dus geslaagd.

De inspanningen van de vrijwilligers in onze stichting zijn in het verleden al met diverse prijzen beloond. Hieruit blijkt dat De Ooievaart een belangrijke rol speelt ten aanzien van het cultuurhistorische toerisme in de regio.
De professionele houding van ruim 80 vrijwilligers zal ook de komende jaren weer garant staan voor maatwerk en vakmanschap.

Lees verder